Contact Us

Name *
Name

Our Office

2471 University Avenue
Bronx, NY 10468
(near E. 190th Street)

(347) 918-9220

Hours of Operation
Monday: 10 am - 4 pm
Wednesday: 10 am - 4 pm
Thursday: 10 am - 4 pm
Friday: 10 am - 4 pm

Closed on Tuesday, Saturday, Sunday

 
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Social Services & Advocacy

Social Services & Advocacy

Mekong NYC provides essential social services, creating a safety net for the Southeast Asian community through:

  • Khmer and Vietnamese interpretation

  • Advocacy in housing court

  • Help with public assistance documents

  • Safety net programs

សេវាកម្មសង្គម + ការតស៊ូមតិ

យើងផ្តល់សេវាសង្គមសំខាន់ៗដោយបង្កើតបណ្តាញ

  • ការបកប្រែភាសាខ្មែរនិងវៀតណាម

  • ការតស៊ូមតិក្នុងតុលាការ, ជំនួយការឯកសារសាធារណៈ

  • កម្មវិធីបណ្តាញសុវត្ថិភាព

Các dịch vụ phục vụ và bênh vực cộng đồng

Hội Mêkông NYC cung cấp các dịch vụ xã hội thiết yếu, tạo một mạng lưới an toàn cho cộng đồng ĐNÁ qua hoạt động:

  • Thông dịch tiếng Việt và Khơ-me

  • Bênh vực cơ bản như xem và giải thích các giấy tờ từ toà án nhà ở và tài trợ xã hội công

  • Các chương trình mạng lưới an toàn